آدرس : حیاط مجتمع

پارکینگ مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز با ظرفیت بالغ بر 300 خودرو در سه ضلع مجتمع فضای بسیار مناسبی را جهت امنیت وسیله نقلیه شما عزیزان آماده کرده است .