عقد تفاهم نامه مابین مجتمع فرهنگی، رفاهی دانشگاه شیراز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس

تاریخ : 1396 - 11 - 4

ساعت : 10:23:02

بسمه تعالی

در راستای پیشبرد و توسعه خدمات رفاهی به کارشناسان محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری و با توجه به هماهنگی های به عمل آمده از سوی هیئت مدیره محترم این کانون با مسئولین مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز، بدینوسیله به اطلاع می رساند، تفاهم نامه ای جهت استفاده کارشناسان و کارکنان معرفی شده از سوی این کانون برای استفاده از خدمات رستوران ها و امکانات مجتمع فرهنگی، رفاهی دانشگاه شیراز با شرایط و امکانات قید شده در قرار داد به مدت یک سال منعقد شده است.
بدیهی است؛ در همین راستا، کارشناسان و کارکنان محترم کانون در صورت تمایل می توانند نسبت به استفاده از این خدمات اقدام فرمایند.

روابط عمومی مجتمع فرهنگی، رفاهی دانشگاه شیراز