حضور سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و افتتاح چندین پروژه

تاریخ : 1396 - 6 - 30

ساعت : 11:28:46

چهار شنبه 1396/06/30 با حضور جناب آقای دکتر سید ضیاء هاشمی سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استاندار فارس جناب آقای مهندس تبادار چندین پروژه بزرگ در دانشگاه شیراز افتتاح شد . که مهم ترین این پروژها افتتاح مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز بود .