بازدید کارکنان و ریاست دانشگاه شیراز در سال 97 در مجتمع فرهنگی، رفاهی دانشگاه شیراز

تاریخ : 1397 - 1 - 20

ساعت : 13:37:14

بازدید ریاست محترم دانشگاه شیراز جناب آقای دکتر نادگران به همراه جمعی از معاونین و اعضای هیئت رئیسه با کارمندان دانشگاه شیرازو آغاز رسمی فعالیت های خود در سال 97 .