سمینار بزرگ باشگاه اقتصادی تخفیفات

تاریخ : 1395 - 12 - 9

ساعت : 16:00:00

سمینار بزرگ باشگاه اقتصادی تخفیفات ، با حضور مدیران استانی و جناب آقای دکتر مرتضی حیدری مجری صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران .