حضور سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و افتتاح چندین پروژه

تاریخ : 1396 - 6 - 30

ساعت : 11:28:46

مراسم تجلیل از نخبگان و برترین های ورزش فارس

تاریخ : 1395 - 12 - 24

ساعت : 12:23:02

سمینار بزرگ باشگاه اقتصادی تخفیفات

تاریخ : 1395 - 12 - 9

ساعت : 16:00:00

نشست روُسای هیت های پزشکی ورزشی استان فارس

تاریخ : 1395 - 11 - 22

ساعت : 08:00:00