مراسم تجلیل از نخبگان و برترین های ورزش فارس

تاریخ : 1395 - 12 - 24

ساعت : 12:23:02

سمینار بزرگ باشگاه اقتصادی تخفیفات

تاریخ : 1395 - 12 - 9

ساعت : 16:00:00

نشست روُسای هیت های پزشکی ورزشی استان فارس

تاریخ : 1395 - 11 - 22

ساعت : 08:00:00