اطلاعیه تعطیلی تاریخ های 28/29

تاریخ : 1397 - 6 - 28

ساعت : 00:00:00

بازدید کارکنان و ریاست دانشگاه شیراز در سال 97 در مجتمع فرهنگی، رفاهی دانشگاه شیراز

تاریخ : 1397 - 1 - 20

ساعت : 13:37:14

نوروز 97 با ویژه برنامه

تاریخ : 1396 - 12 - 27

ساعت : 11:28:46

آفر ویژه تعطیلات یوم الله فجر

تاریخ : 1396 - 11 - 12

ساعت : 12:21:02

عقد تفاهم نامه مابین مجتمع فرهنگی، رفاهی دانشگاه شیراز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس

تاریخ : 1396 - 11 - 4

ساعت : 10:23:02

سی و سومین جنواره موسیقی فجر

تاریخ : 1396 - 10 - 28

ساعت : 16:00:00

حضور سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و افتتاح چندین پروژه

تاریخ : 1396 - 6 - 30

ساعت : 11:28:46

نشست روُسای هیت های پزشکی ورزشی استان فارس

تاریخ : 1395 - 11 - 22

ساعت : 08:00:00