آدرس : طبقه اول

 

.سالن کنفرانس :

ظرفیت 84 نفر به صورت چیدمان میز و صندلی . قابلیت افزایش ظرفیت تا 110 نفر .

مجهز به سیستم صوتی تصویری پیشرفته . ویدئو پروجکشن و سسیستم تصویربرداری هوشمند جهت نمایش چهره سخنرانان بر روی پرده نمایش و همچنین رکورد فایل تصویری کنفرانس .

اتاق فرمان اختصاصی جهت کنترل کردن سیستم صوتی تصویری سالن کنفرانس و همچنین این سالن مجهز به آبدار خانه جهت آاده سازی وسایل پذیرایی نیز میباشد .